Güvelik Kuralları

Okçuluk yapabileceğimiz en güvenli sporlardan birisidir, ancak atış öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önlemler vardır.
1. Yay, “Atış Çizgisi”nde durulmadığı ve atışa başlama sinyali verilmediği sürece, okla doldurulmamalıdır.

2. Ok sadece hedefi göstermelidir. Başka kişileri hedeflememelidir; insanlar kalp rahatsızlığı veya okun geçmesi beklenen atış yolundan kaçarken oluşacak yaralanmalar sonucu ölebilirler.

3. Ok havaya dogru atılmamalıdır. Birisine isabet ederek sonuçlanabilir.

4. Okçuluk ekipmanlari sadece atış alıştırmaları için kurulmuş kapalı veya açık hedef alanlarında kullanılmalıdırlar. Hedefler, kimsenin kazara serseri bir ok tarafından vurulmayacağından emin olunacak şekilde kurulmalıdır.

5. Çatlak veya bükük oklar asla atılmamalıdır.

6. Kişi, okçu atış yapmak üzereyken, atış çizgisinin ilerisinde asla durmamalıdır.
7. Bir başkasi atış yaparken, diğerleri olası tehlikelere karşı uyanık ve hazır olmalılardır.

8. Eğer kişinin tereddütlü bir mizaci varsa, o kişi atış yapmamalıdır.

9. Her grubun en az bir üyesi diğerleri okları ararken hedefin önünde beklemelidir.

10. Her öğrenci, oklarını atmayı bitirince, atış çizgisinin gerisinde beklemelidir ki eğitmen veya öğretmen açıkça atışlarını bitirdiklerini görebilsin.

11. Kişi her hedeften bir sonraki atış çizgisine kadar işaretli yolda kalmalıdır.

12. Sadece herkes atışlarını bitirdikten sonra, ileri hareket edip okları toplamak için sinyal verilmelidir.

13. Eğer ok yada ekipmanların bir parçası atış esnasında atış çizgisinin ilerisine düşerse, sadece atışlar bittikten sonra alınabilir.

14. Kişi atış pozisyonunu ve hedefe doğru yolu dikkate almalı ve bunları açıkça işaretlemelidir ki; okların uçus hattı yarışmacılar için tehlike yaratmasın.

15. Mümkün olduğu yerlerde, kişiler atış menzilinin dışında bile olsalar işaretli alanda yada diğerlerinin atış çizgisinden görebileceği yerde durmamalıdırlar.

16. Oklarınızı toplamak için yürüyünüz, asla kosmayınız.

17. Her zaman hedefe yandan yaklaşınız, böylelikle kazara hedefe saplanan oklara çarpmazsınız.

18. Her seferinde bir kişi hedeften oklarını çekmelidir.

19. Yayları kurarken “bowstringer” kullanmaya özen gösteriniz.

20. Kişi yayında çatlak veya bükülme varmı diye kontrol etmelidir; eğer şüphesi varsa atiış yapmadan önce bir profesyonele kontrol ettirmelidir.

21. Hedeften okları çekerken hedefin önünde veya okların çekildigi yönde kimsenin olmadiğına emin olunmalıdır. Hedeften okları çekmek belli bir güç gerektirebilir ve ok hedefin arkasından aniden çikabilir ve okun arkası hedefin önünde duran birisine isabet edebilir.

22. Atış yapan herkes hedefi ıskalamış okların bulunmasına yardımcı olmalıdır.

23. Okları taşırken, her zaman yan tarafinızda tutunuz ve asla koşmayınız.

24. Herkes atış çizgisine geri dönmeli ve atışa başlama işareti verilmeden önce hedefin arkasında veya güvenlik alanında kimsenin olmadığına emin olunmalıdır.

25. Atışlar esnasında bir kişi veya hayvan (örneğin köpek gibi) güvenlik alanına girerse, acil durum sinyali (tüm güçle 3 veya daha fazla düdük sesi) verilmeli ve tüm atışlar hemen durdurulmalıdır. Yay tüm kuvvetle geriliyken sinyal verilse bile, ok asla bırakılmamalıdır. Yay yeri göstermeli ve kiriş yavasça serbest bırakılmalıdır. Ok menzil tamamen boşaltılıncaya kadar yaydan çıkartılmalıdır.

26. Eğitmen veya öğretmen sadece öğrencileri değil, aynı zamanda atış menzilini de, kimsenin olmadiğına emin olmak için, yakından izlemelidir. (Okçuluk yarışmalarında, genellikle menzil mesafesinin güvenliğinden sorumlu birisi vardir. Bu kişinin ünvani “Saha Kaptanı (Field Captain)”dır ve atışların menzilini kontrol eder. Bu kişiler güvenlik kurallarını yerine getirirler ve bir yarışmacının güvenlik kurallarına uyması konusunda ısrarcı olabilirler yada yarışmacıyı alandan çıkartabilirler.